Shree Kutch Satsang Swaminarayan Temple (Mandir) London
Affiliated to Nar Narayan Dev Temple Bhuj

Shikshapatri Shlok 173

Married and widowed women shall never take a bath without their clothes, and shall not conceal their periodical menses. |173|

અને સુવાસિની અને વિધવા એવી જે સ્‍ત્રીઓ તેમણે વસ્‍ત્ર પહેર્યા વિના નહાવું નહિ અને પોતાનું જ રજસ્‍વલાપણું તે કોઇ પ્રકારે ગુપ્ત ન રાખવું. |૧૭૩|

Previous: 172Next: 174