Shree Kutch Satsang Swaminarayan Temple (Mandir) London
Affiliated to Nar Narayan Dev Temple Bhuj

Mota Maharaj Tejendra Prasadji Maharaj (2nd May 2011)

Monday 2nd of May 2011