Shree Kutch Satsang Swaminarayan Temple (Mandir) London
Affiliated to Nar Narayan Dev Temple Bhuj

Lalji Maharajshree Visit 2018

Sunday 27th of May 2018